www.perioorto.pl

Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (choroba wieńcowa) – jest to choroba, która charakteryzuje się niedostatecznym ukrwieniem (niedostatecznym zaopatrzeniem serca w tlen), powodującym zwężenie, a nawet zamknięciem światła tętnic wieńcowych. Powoduje to ból w klatce piersiowej. Ból wieńcowy pojawia się wtedy, gdy serce „domaga” się więcej tlenu.

Najpopularniejszymi postaciami choroby wieńcowej jest dusznica i zawał serca. Zawał mięśnia sercowego to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, która jest wywołana zamknięciem naczynia wieńcowego, na przykład przez pęknięcie blaszki miażdżycowej. Niestety zawał może wystąpić w każdym miejscu serca.

Przyczyną zawału może być również: kurcz tętnicy wieńcowej, kardiomiopatia przerostowa, wrodzona wada naczyń wieńcowych, wady zastawek serca, zatrucie czadem, a nawet przedawkowanie narkotyków. Wystąpienie zawału często jest poprzedzone dużym wysiłkiem fizycznym lub sytuacją stresową. Ból zawałowy trwa około 20 minut i jest odczuwalny za mostkiem.

.

schodołazy nowe gąsienicowe