www.elzbietaachinger.pl

Każde badanie ma swój rezultat, a jego charakter decyduje o diagnozie. Oczywiście nigdy nie można zakładać, że jedno konkretne badanie przesądza o wszystkim.

Lekarz z reguły dąży do tego, aby diagnostyka miała charakter możliwie szeroki, dzięki czemu udaje się uniknąć pomyłek i rozwiać wszelkie wątpliwości. Badanie EKG jest stosowane powszechnie i specjaliści nie mają wątpliwości co do jego pozytywnej roli w diagnostyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Jednakże nie ma narzędzi doskonałych, o czym warto pamiętać. Jakość końcowego wyniku badania EKG jest zależna od wielu czynników i bynajmniej nie jest tak, że zawsze przesądza on o występowaniu problemów lub ich braku.

Lekarze znający temat podkreślają, że w pewnych sytuacjach badanie elektrokardiogramem może wskazywać patologie, choć tak naprawdę wszystko jest w porządku. Bywa również odwrotnie – rezultat badania jest pozytywny, a w rzeczywistości serce pacjenta wcale nie jest zdrowe.

Bardzo ważna jest zatem poszerzona diagnostyka. Kto może dokonać interpretacji wyników badania EKG? Oczywiście lekarz, ale również wykwalifikowany ratownik medyczny.

Przenośne zestawy do przeprowadzania EKG są na wyposażeniu karetek pogotowia, które często muszą interweniować w przypadkach pacjentów zawałowych oraz z innymi dolegliwościami sercowymi. Kluczowym elementem przy interpretowaniu EKG jest ocena stanu załamka P.

Jeśli jest on prawidłowy, wstępnie można przyjąć wariant optymistyczny. W innym razie konieczne są dalsze kroki diagnostyczne, które rozwieją wszelkie wątpliwości.