Jak chirurgia plastyczna radzi sobie ze skutkami oparzeń?

www.annamedicalcenter.pl

Oparzenia – osoby, których nigdy nie dotknęła ta tragedia nie są w stanie wyobrazić sobie ogromu bólu i cierpienia, przez które przeszły osoby przez nią doświadczone.

Wielkiemu cierpieniu i uszczerbkom narządów wewnętrznych towarzyszą także wizualne zniekształcenia, które często uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie.

Chirurgia plastyczna wypracowała przez lata wiele technik, które pozwalają takim osobom choć trochę ułatwić codzienne życie.

Przeszczepy fragmentów skóry oraz plastyka zmienionych przez tragedię miejsc to zabiegi skomplikowane, wymagające indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Najczęściej specjaliści decydują się na przeszczep skóry pleców, oczywiście pod warunkiem, że to nie są objęte obszarem oparzenia.

W przypadku, gdy do przeszczepu potrzebne są fragmenty skóry niepochodzące bezpośrednio od pacjenta, stosuje się zabiegi allogeniczne.

Zaawansowane techniki pomagają uratować pacjentów, których ciała pokryte są nawet w 80% przez oparzenia.

Close