Palenie tytoniu należy do jednego z najpopularniejszych ale też najbardziej wyniszczających organizm nałogów. Najbardziej zwodnicze w paleniu tej używki jest to, że zabija powoli, a efekty jej działania możemy obserwować dopiero po czasie. Palenie papierosów wiąże się nie tylko z dostarczaniem organizmowi nikotyny, ale również całej masy szkodliwych i rakotwórczych substancji jak tlenek węgla, cyjanowodór, amoniak, chlorek winylu, aceton, kadm. Do najczęstszych chorzeń spowodowanych paleniem papierosów należą choroby nowotworowe, choroby układu krążenia i choroba wieńcowa serca.

Dodatkowo należy nadmienić, iż palenie papierosów u jednego na czterech palaczy skróciło życie o 20 lat i spowodowało jego śmierć przed 65 rokiem życia. Prócz wymienionych wyżej schorzeń nikotynizm powoduje również inne nieprzyjemne i groźne schorzenia jak: wrzody żołądka i dwunastnicy, przepuklinę jelitową, zapalenie spojówek, choroby układu hormonalnego i rozrodczego. Jak widzimy, lista chorób i zagrożeń jest bardzo długa i równać się z nią może jedynie lista nowotworów, które powstają wskutek palenia. Może więc lepiej porzucić nałóg i zaoszczędzić zdrowie i pieniądze?.