www.kukania.com.pl

Bardzo trudno jest ocenić stan zdrowia pacjenta bez przeprowadzenia kompleksowych badań profilaktycznych. Częstsze badania wśród osób, które są w tzw.

grupie ryzyka może umożliwić wykrycie nowotworu na wczesnym etapie, umożliwia również obserwowanie niepokojących zmian, a profilaktyczne badania mogą okazać się zbawienne dla zdrowia i życia osoby z tej grupy. Do badań profilaktycznych, zalecanych wśród osób należących do wyżej wspomnianej grupy ryzyka należy między innymi badanie przesiewowe (tzw.

skrining). Polega on na wykonaniu zdjęcia części ciała przy pomocy tomografu komputerowego.

Zdjęcie to może pomóc wykryć niepokojące zmiany, a obraz posłużyć jako znak ostrzegawczy dla lekarzy, że należy wykonać bardziej zaawansowane badania, by potwierdzić lub odrzucić wstępną diagnozę. Badania przesiewowe, choć budzą duże kontrowersje ze względu na ich niedokładność (częstym zarzutem stawianym przez przeciwników tej metody jest właśnie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, w przypadku wyniku zaprzeczającego istnieniu niepokojących zmian).

Jest to jednak jedno z zalecanych badań, które może się przysłużyć do wykrycia choroby na wczesnym stopniu jej rozwoju.

www.rdao.pl