Badania diagnostyczne zawsze mają na celu określenie stanu zdrowia pacjenta, a także stwierdzenie, czy nie boryka się on z jakimiś dolegliwościami. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ organizm ludzki jest narażony na wiele schorzeń oraz innych problemów natury zdrowotnej. Grunt, aby lekarze zadziałali w porę i podjęli kroki na rzecz eliminacji przyczyn złego samopoczucia lub występowania zagrożeń dla życia. Obecnie do najpowszechniejszych i najbardziej groźnych należą choroby serca.

Na szczęście można z nimi skutecznie walczyć. Na początku zawsze jest etap diagnostyki, ponieważ bez niego nie dałoby się stwierdzić, co i czy w ogóle dolega pacjentowi. W przypadku osób z podejrzeniami chorób serca stosuje się pewne typowe kroki, wśród których istotne miejsce zajmuje standardowe badanie EKG. Generalnie elektrokardiogram zalicza się do najważniejszych narzędzi diagnostycznych, choć z różnych względów nie jest to badanie doskonałe, o czym za moment napiszemy nieco szerzej.

EKG można też przeprowadzać w kilku wariantach. Podstawowym jest standardowe EKG, które przeprowadza się za pomocą 12 odprowadzeń. Wymienić tu trzeba trzy odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe, trzy odprowadzenia dwubiegunowe wzmocnione oraz sześć jednobiegunowych przedsercowych. Każdy z segmentów badania został opracowany przez innego wybitnego medyka, odpowiednio według wymienionej kolejności: Einthovena, Goldberga i Wilsona.

Zapewniają one najszersze możliwe spektrum badania, dzięki czemu lekarz jest w stanie uzyskać większą ilość informacji.