Uzależnienie fizyczne

używane usg http://www.medident.pl

Uzależnienie fizyczne zwane jest też uzależnieniem fizjologicznym. Mówimy o nim wówczas, kiedy próba odstawienia danej substancji wywołuje w organizmie szereg konkretnych objawów somatycznych.

Wśród takich dolegliwości będących konsekwencją odstawienia danej substancji wyróżnia się m.in.

uczucie bólu, nudności i wymioty, drżenie mięśni. Pojawiają się też często kłopoty z zasypianiem czy utrzymujące się uczucie zimna.

Wśród substancji powodujących uzależnienie fizyczne wymienia się m.in.

nikotynę, alkohol etylowy, heroinę, morfinę, barbiturany (znane potocznie jako leki nasenne) , benzodiazepiny (leki psychotropowe), a także niektóre steroidy. Te ostatnie charakteryzują się tym, że potrafią wywołać silne uzależnienie fizyczne przy jednoczesnym braku uzależnienia psychicznego.

Próba uporania się z uzależnieniem fizycznym nie jest łatwa. Wśród metod walki z nim jest stopniowe zmniejszanie dawki substancji, od której dana osoba jest uzależniona.

Uzależnienie fizyczne jest tak silne, że gwałtowne odstawienie używki może być niebezpieczne dla organizmu.

suplementy diety