https://tanie-schodolazy.pl/ zespół cieśni kanału nadgarstka poznań

Regularne przeprowadzanie badań (również pod kątem nowotworów) jest niezwykle istotne, gdyż eksperci zgodnie orzekają, że niektóre nowotwory można zaliczyć do chorób genetycznych.

Każdy z nas posiada od 10 do 20 genów, które mają predyspozycje do przenoszenia groźnych chorób (w tym nowotworów).

Osoby, które pochodzą z rodzin, w których często diagnozowano choroby nowotworowe obarczone są większym ryzykiemz zapadnięcia na tęchorobę, ale nie stanowi to, rzecz jasna, wyroku.

Dziedzicznie przenoszone nowotwory stanowią albowiem jedynie ok.

5 procent wszystkich zachorowań.

Do nowotworów najczęściej występujących w rodzinie należy zaliczyć: raka piersi, raka płuc, nowotwór jajnika, jelita grubego i nerek.

Dzisiejsza technologia i rozwój medycyny pozwalają jednak wykryć z wyprzedzeniem nie tylko raka, ale również samo ryzyko jego powstania.

W specjalistycznych poradniach genetycznych można poddać się badaniu, które ma na celu ustalenie poziomu zagrożenia nowotworem z przyczyn genetycznych uwarunkowań.

Osoby, których wyniki wskażą, że znajdują są w grupie ryzyka i są obciążone genetycznie – zostaną objęte specjalnym, bezpłatnym programem profilaktycznym.

tdu.com.pl